Studiu. Realism și coerență pentru energie ieftină și sigură

ianuarie 2024
 
Într-un studiu recent publicat de Institutul European pentru Studii Economice, ai cărui autori sunt Christian Năsulea, Radu Nechita și Diana-Florentina Năsulea, sectorul energetic din România este analizat sub lupa realismului și coerenței, cu accent pe necesitatea unei energii accesibile și sigure pentru toți cetățenii.

Potrivit studiului, România beneficiază de un mix energetic diversificat, cu o prezență semnificativă a combustibililor fosili, dar și o orientare către surse mai curate și regenerabile. Autorii arată că sectorul energetic al României se remarcă și prin nivelul său de independență energetică, și prin potențialul de a deveni un exportator net de energie. România are resurse energetice diverse, încă neexploatate, și face unele eforturi pentru a crește producția, în special în domeniul gazelor naturale și al energiilor regenerabile. Toți acești factori sunt cruciali în contextul pieței energetice europene mai largi și ar putea contribui la definirea rolului României ca jucător cheie în peisajul energetic regional. Cu toate acestea, intervențiile guvernamentale repetate, prin plafonări de prețuri și subvenții, pun sub semnul întrebării perspectivele de dezvoltare ale sectorului energetic românesc.

"Este esențial să confruntăm orice reformă și dezvoltare a sectorului energetic cu realitățile economice și sociale ale României. Energia scumpă afectează disproporționat gospodăriile sărace, făcând politicile de scumpire antieconomice și antisociale," susțin autorii.

Studiul „Realism și coerență pentru energie ieftină și sigură” poate fi consultat aici.

Comunicatul de presă poate fi vizualizat în întregime aici.

 
 

Din recomandarile incluse în studiu

Nu ignorați sărăcia energetică. 80% din populația rurală a României este dependentă de încălzirea prin arderea lemnului. Planurile ambițioase de dezvoltare, făcute la București sau la Bruxelles, trebuie să țină cont de realitate și de nevoile oamenilor, și nu trebuie să scumpească energia sau să interzică singura alternativă a multor români.

Accelerați dezvoltarea centralelor nucleare. Energia nucleară este energie verde, cu o amprentă redusă de carbon, iar România ar trebui să continue și să accelereze dezvoltarea centralei de la Cernavodă și a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici - SMR de la Doicești.

Nu supra-subvenționați regenerabilele. Împreună cu creșterea cotei energiei eoliene și solare în mixul energetic, caracterul inevitabil aleator al furnizării lor generează presiuni crescânde asupra sistemului de transport al electricității. Dezvoltarea lor trebuie să fie corelată cu cea a rețelei electrice și cu implementarea unor soluții pentru a face față producției excesive temporare.

Diversificați sursele de energie. Existența energiei ieftine, sigure, venite din surse multiple poate aduce României un avantaj comparativ net, transformând-o în exportator de energie în UE. Existența energiei produse în România, la prețuri mici, este mai importantă decât discuțiile despre ce companie deține drepturile de exploatare.